سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم محبوبی نیازمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست – دانشگ
علی لشکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
حسین رهنما – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مدل‌های رفتاری موجود به طور معمول مقاومت خاک‌های چسبیده با بیش تحکیم یافته گی زیاد را دست بالا پیش‌بینی می‌کنند و. این رفتار نامطلوب می‌تواند موجب طراحی غیر ایمن سازه‌های خاکی گردد . در این مقاله نشان داده شده است که پدیده تابع تسلیم می‌تواند موجب بهبود قابل ملاحظه رفتار نامناسب مذکور گردد . در مقابل نشان داده شده است که استفاده از نظریه که پیش ارتجاعی علاوه بر آنکه پایستگی انرژی در بخش ارتجاعی رفتار را تضمین نماید می‌تواند موجب بهبود قابل ملاحظه رفتار پیش‌بینی‌شده برای نمونه‌های آب پیش تحکیم یافته گی زیاد گردد .