سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حوری مجاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران
محمدعلی جبرئیل جمالی –

چکیده:

الگوریتم مسیریابیSWRPدر مقایسه با الگوریتم هایی نظیر DSR ،AODV ,AODV-RFC کارایی بسیار خوبی را ارائه می دهد. ولی با این حال، درشبکه های سیار موردی به دلیل تحرک گره های موجود در شبکه و افزایش وکاهش تعداد گره ها که منجر به قطع اتصال بین گره ها می شود، کارایی این الگوریتم کاهش می یابد در این مقاله برای بهبود الگوریتم مسیریابی SWRP که یک الگوریتم پایدار ومبتنی بر وزن است، از روش مسیریابی کولونی مورچه استفاده می شود که هدف اصلی آن افزایش کیفیت مسیریابی با استفاده از اطلاعات وضعیتی موجود در شبکه است. این پروتکل، با استفاده از الگوریتم هوشمند مورچه و الگوریتممبتنی بر وزن، مسیرهایی با قابلیت اطمینان بالا را جهت ارسال داده انتخاب می کند. در الگوریتم پیشنهاد شده، وزن هر لینک بر اساس سه فاکتور زمانانقضای لینک، مقدار فرومون و تعداد گام ها محاسبه می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که کارایی الگوریتم پیشنهاد شده بسیار بهتر از الگوریتمSWRP است.