سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن هجر – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
علیرضا متقی – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مسعود صبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

روش انتشار جذب یک مرحله ای یکی از پروتکلهای هم خانواده انتشار هدایت شدهدرمسیریابی شبکه های حسگر بی سیم می باشد که درمواقعی که تعدادمنابع زیاد و تعداد گیرنده ها کم باشدکاربرد دارد یکی از چالشهای مهم درانتشار جذب یک مرحله ای چگونگی ارسال موثر اطلاعات به مقصد م یباشد البته مشکل زمانی رخ میدهد که گره های میانی دچار مشکل می شوند و منبع برای ارسال دچار شکست می شود بعلت انرژی محدود و توان محدود گره ها و همچنین کاهش سرعت پردازش برروی داده ها باید الگوریتم مسیریابی دقیقتری طراحی شودو انتشار جذب یک مرحله ای یکی از مسیریابی داده محور می باشد که نقل و انتقال داده ها را بهصورت موثر انجام میدهد دراین مقاله ما با یک الگوی مبتنی براعتبار گره ها توانستیم این روش را بهبود دهیم نتایج شبیه سازی نشان میدهد که با کاهش میانگین انرژی مصرفی و توزیع بارترافیکی توانسته ایم طول عمر شبکه را افزایش دهیم