سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن عباسی خزایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی
محمد کهریزی – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
ارنست نازاریان – استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه دولتی ایروان- ارمنستان
محمدوهاب موسوی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه را

چکیده:

فرایند هیدروفرمینگ لوله روشی برای شکل دهی قطعات توخالی با سطح مقطع های مختلف است. در این روش با اعمال همزمان یک فشار هیدروستاتیک بداخل لوله که معمولا توسط یک سیال تامین می گردد و نیز یک نیروی فشاری محوری به دو انتهای لوله، سطح خارجی لوله به شکل حفره قالب مورد نظر در می آید. روش هیدروفرمینگ در سالهای اخیر بطور گسترده ای برای شکل دهی قطعاتی از قبیل اتصالات لوله ایT و Y شکل، مورد استفاده گرفته است. در این تحقیق که بخشی از نتایج یک طرح تحقیقاتی مصوب وزارت نیرو است، نحوه پر شدن گوشه قالب با سطح کانترپانچ در فرایند هیدروفرمینگ لوله برای تولید چهارراهی، به وسیله نرم افزار المان محدود ۶٫۷ABAQUS شبیه سازی شده است. در این بررسی، با ایجاد تغییرشکل پلاستیک لوله توسط کانترپانچ در ابتدای فرایند هیدروفرمینگ، و ایجاد یک چروک خوردگی کنترل شده نه تنها پر شدگی گوشه قالب بمیزان قابل توجهی بهبود می یابد بلکه میزان نازک شدگی در آن ناحیه نیز به حداقل می رسد.