سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدکیوان بابایی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ساری-ایران
تقی بارفروشی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ساری-ایران
فردین عنایتی کلیجی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ساری-ایران
محمد امانی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ساری-ایران

چکیده:

در مقاله حاضر نتیجه طرح پژوهش ی با عنوان طراحی، ساخت و پیاده سازی سخت افزار واسط اسکادا و صفحه میمیک در شرکت برق منطقه ای مازندران ارائه م یشود که در راستای بهبود پایش شبکه انتقال تحت پوشش دیسپاچ ینگ منطقه ای شمال انجام شده است. سخت افزار طراحی شده که از فن آوری نوین ارتباطی موسوم به پروتکل RS485-بهره می گیرد، از سه زیر سیستم تغذیه، کنترلر کارت های میمیک و زیر سیستم دریافت-رمزگشایی- نمایش تشکیل یافته است، که در تعامل با یکدیگر و با سیستم اسکادا ماموری ت مورد نظر را انجام می دهند. برخورداری ازتکنولوژی ارتباطی باس خارجی سریال RS485ارسال اطلاعات از کابل های زوج به هم تابیده بدون شیلد، استفاده از میکروکنترلر با معمار ی ، داخلیSPI برای کارت ها، دارایRISC معماری باس داخلی سیستم خود آزمون ی و نرم افزار ارتباط ی واسط اسکادا و میمیک پردازش داده منحصر بفرد از ویژگی های مهم طرح ارائه شده می باشد. همچنین طرح ارائه شده دارای قابلیت های جانبی و سازگاری با توسعه شبکه انتقال بوده و بکارگیری آن در صنعت برق کشور کمک شایانی را به بهبود در پایش شبکه قدرت مینماید.