سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر قلعه نوی – عضو هیئت علمی گروه برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان
شهرام کریمی – استادیار گروه برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب
رضا احدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

یکی از ادواتی که می تواند به ادوات FACTS اضافه شده و گسترده کاربر آنها را افزایش دهد منبع ذخیره انرژی ابر رسانا یا SMES می باشد. پیشرفتهایی در تکنولوژی ابر رسانا و ادوات الکترونیک قدرت، SMES را به عنوان یک تکنولوژی مناسب و پر کاربرد درآورده است، که می تواند جبران سازی با انعطاف، قابلیت اعتماد و سرعت عمل بالا را عرض کند. در این مقاله از ترکیب STATCOM و SMES و استفاده از یک کنترلر مناسب جهت بهبود پایداری گذرای سیستم استفاده شده است. به منظور ارزیابی قابلیتهای ترکیب ادوات مذکور در بهبود پایداری گذرا، یک سیستم سه ماشینه به عنوان شبکه نمونه، توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC مورد شبیه سازی قرار گرفته است.