سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمیان بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
مصطفی عیدیانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بجنورد
حسین ترکمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
مهدی قامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

حذف ژنراتور یکی ازروشهای موثر برای افزایش پایداری گذرا در سیستمهای قدرت است دراین روش کنترلی با حذف مقدار مشخصی از تولید واحدهای مطلوب و درزمانی مناسب سعی میش ود انرژی جنبشی کاهش یابد تا بهبودپایداری گذرا حاصل شود دراین مقاله با استفاده از منطق فازی روشی برای پیشگویی منحنی زاویه روتور ارائه نموده ایم با پیش گویی زاویه میت وان لزو م حذف ژنراتور و زمان اعمال فرمان حذف ژنراتور را قبل از ناپایدار شدن سیستم جهت بهبود پایداری گذرا تعیین نمود. دراین مقاله همچنین شاخص جدیدی برای انتخاب واحد ژنراتوری مناسب جهت حذف ارائه می شود در ادامه مقدار حذف مورد نیاز برای بهبود پایداری گذرا با استفاده از رابطه پیشنهادی بدست آورده شده است.