سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قبادی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدتقی بطحایی –

چکیده:

در این مقاله، یک کنترل فیدبک غیرخطی برای سیستمهای قدرت بررسی شده است. جهت بهبود پایداری گذرا، استراتژی کنترل به -صورت مرحلهای بازگشتی تطبیقی طراحی شده است. شیوه تابع لیاپانف برای آنالیزِ همگرایی زاویه توان و سرعت نسبی مولد و توان الکتریکیاکتیو تولید شده توسط مولد با کنترلر طراحی شده در صورت بروز خطا، به کار گرفته شده است . طراحی کنترلی انجام گرفته داری مزایای میباشد که از آن جمله؛ اولاً به میران زیادی پایداری گذرای سیستم را بهبود میبخشد. ثانیاً سادگی در طراحی و پیادهسازی کنترلکننده. نتایج شبیهسازی بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم قدرت در هنگام بروز خطای ناگهانی بزرگ را به اثبات میرساند