سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر صمدی – دانشکدهی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
علی مالکی –
مصطفی جزایری –

چکیده:

توربین های بادی سرعت متغیر مجهز به DFIG قادر هستند توان اکتیو و راکتیو خروجی را با استفاده از مبدلهای الکترونیکقدرت، کنترل نمایند. در سیستم کنترل مبدل های الکترونیکقدرتDFIGکه مبتنی بر کنترلرPI معمولی هستند، تعیین دقیق گینهای کنترلیPI نقشمهمی در عملکرد آن در شرایط گذرا دارد، یکی از مشکلات این کنترلرها عدم دقت آنها در پاسخ دهی به شرایط گذرا، همچون خطای اتصال کوتاه سیستم می باشد. از سویی کنترلرهای فازی با آگاهی بر عملکرد و رفتار سیستم قادر هستند پارامترهای سیستم کنترل را جهت عملکرد مطمئن و دقیق تنظیم کنند. سیستم نمونه ای که در این مقاله جهت انجام مطالعه انتخاب شده، ازکنترلرPI فازی جهت کنترل مبدلهای الکترونیک قدرتDFIG بهره برده است. جهت بررسی و مقایسه تاثیر دو کنترلر PI معمولی و فازی بر رفتارDFIGدر شرایط گذرا، عملکرد سیستم نمونه در خطای اتصال کوتاه تکفاز در محیطMATLAB شبیه سازی شده است.