سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد عاملیان – دانشگاه اصفهان گروه مهندسی برق
رحمت الله هوشمند –
امین خدابخشیان –

چکیده:

استفاده از مفهوم ریزشبکه بسترمناسبی برای نصب منابع تولید پراکنده و تامین قابلیت اطمینان و کیفیت توان بالا برای بارهای مهم ایجاد می کند اما وجود منابع انرژیتناوبی نظیر توربین بادی و سلول خورشیدی می تواند با توجه به نزدیکی میزان تولید و مصرف بررفتار ریزشبکه تاثیر گذار باشد لذا دراین مقاله یک سیستم توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه با قابلیت عملکرد درحالت جزیره ای با کنترل غیرمتمرکز توان طبق مشخصه افتی توان اکتیو فراکنس و توان راکتیو ولتاژ پیشنهاد می گردد همچنین با مدلسازی دینامیکی دقیق سیستم توربین بادیمجهز به DFIG بهبود پایداری سیگنال کوچک سیستم براساس تحلیل مقادیر ویژه و توسط الگوریتم بهینه سازی PSO انجام میگیرد با شبیه سازی درمحیط یک ریزشبکه نمونه صحت کارایی طرح کنترل پیشنهاد و بهینه سازی صورت گرفته تایید میگردد.