سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدآرش موسوی قاسمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدحسین متین پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
زهرا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

با افزایش دانش لرزه خیزی توجه به طراحی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود اهمیت ویژه ای یافته است یکی از موثرترین مکانیزمهای موجوددرسازه هیا فولادی برای اتلاف انرژی ورودی به سازه درهنگام وقوع زمین لرزه تغییر فرمهای غیرالاستیک مبتنی برشکل پذیری بعدازتسلیم اعضا است دراین مقاله استفاده ازمیراگرهای مکمل بعنوان روش موثر برای بهبود پاسخ لرزه ای مورد ارزیابی قرارمیگیرد ازتحلیل سه نمونه سازه پارامترهای مناسب میراگرهای اصطکاکی متغیر محاسبه نتیجه اینکه بکاربردن یک سیستم ترکیبی با میراگرهای اصطکاکی متغیر و ویسکوز بهبود اساسی دررفتار لرزه ای سازه ها ایجاد مینماید.