سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدشهاب مهدی نیا – دانشجویان کارشناسی ارشد م هندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
پیمان ورشویی –
مصطفی جنتی پور –
بابک شیرازی – استادیار دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد با رویکرد فرایند گرا یک مدل جدید برای سیستم نوبت دهی به مشتریان بانک ارایه شده است سیستم نوبت دهی به لیل سازمان دهی به صف و نیز کنترل جریان مشتریان نقش بسزایی دربهبود عملکرد فرایندهای سیستم های اقتصادیو اجتماعی ایفا میکنند عملکرد منفی سیستم های نوبت دهی با تاثیر برروند فرایندهای سیستم های خدماتی میتواند منجر به بروز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوب شود هدف این مطالعه افزایش قابلیت اطمینان درسیستم های نوبت دهی براساس بهبود پارامتر تخمین زمان انتظار مشتریان است که درنهایت منجر به افزایش اعتماد مشتریان و بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با عملکرد سیستمهای خدماتی می گردد برای دستیابی به این هدف از تکنیکهای شبیه سازی آنلاین نیز استفاده شده است.