سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر ساجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی برومندنیا – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده:

در وایمکس انتخاب یک زمانبند مناسب که نیازهای مختلف کاربران را فراهم کند یک چالش محسوب می شود. الگوریتم های زمانبندی در این فکر هستند که منابع در دسترس بین کاربران به صورت عادلانه قرار گیرند. این الگوریتمها سعی دارند با تضمین عدالت بین همه کاربران به ماگزیمم گذردهی و مینیمم تاخیر برسند. برای فراهم کردن کیفیت سرویسQoS) و تضمین عدالت بین همه کاربران ما باید به وضعیت صف و اولویت هر بسته توجهداشته باشیم. یکی از این الگوریتم ه ای زمانبندی نوبت گردشی وزن دارWRR می باشد. ما در این مقاله با بهبود این الگوریتم و ارائه زمانبند Improve Weight Round Robin) IWRR باعث کاهش میانگین تاخیرو افزایش گذردهی می شویم. ما روش پیشنهادی خود را باns-2شبیه سازیمی کنیم و نتایج حاصل شده را با نتایج مشهورترین الگوریتم های زمانبندی وایمکس WRR,SP,WFQ مقایسه می نماییم.