سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالنبی کوثریان – دانشگاه شهیدچمران اهواز
نوشین رحمانی فرد –

چکیده:

سلولهای خورشیدی فیلم نازک CdTe مدتهاست که بخاطر بازده بالا و هزینه ساخت کم موردتوجه جهانی قرارگرفته اند دریک سلول خورشیدی CdS/CdTe باتوجه به عرض ناحیه تخلیه پیوند حاملهای الکتریکی تولید شده درفواصل بیشتر از ۱mm ازفصل مشترک لایه CdS و CdTeنقش بسیارکمی درمکانیسم هدایت الکتریکی بازی می کنند از این رو کاهش ضخامت لایه CdTe به منظور کاهش ماده مصرفی و همچنین کاهش تلفات بازترکیب امری حائز اهمیت است ازسوی دیگر با کاهش ضخامت لایه CdTe احتمال بازترکیب سطحی حاملها دراتصال پشتی افزایش می یابد و باعث افت پارامترهای سلول می شود بنابراین درتعیین ضخامت بهینه لایه جاذب CdTe باید ملاحظات دقیقی صورت گیرد دراین مقاله با قرار دادن ماده ای با انرژی شکاف باند بزرگ ZnTe دراتصال پشتی و ایجاد میدان الکتریکی امکان کاهش ضخامت لایه جاذبه CdTe به ۱mm ودرعین حال غلبه بربازترکیب سطحی دراتصال پشتی فراهم می شود.