مقاله بهبود و توسعه یک سامانه مترجم یار انگلیسی به فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بهبود و توسعه یک سامانه مترجم یار انگلیسی به فارسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه مترجم یار رایانه ای (Computer-Assisted (Aided) Translation)
مقاله سامانه مترجم یار تعاملی (Interactive CAT)
مقاله جستجوی پیشوند (Prefix Search)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیل زینب
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، برای اولین بار به بررسی سامانه های مترجم یار تعاملی و ارائه روش هایی در جهت بهبود کارایی این سامانه ها در زمینه ترجمه انگلیسی به فارسی می پردازیم. در یک سامانه مترجم یار تعاملی، ترجمه یک متن از یک سری همکاری های متناوب ماشین و مترجم انسانی به وجود می آید. مشارکت ماشین تنها در قالب پیشنهادهایی درباره جمله مقصد انجام می شود؛ اما مترجم می تواند آزادانه پیشنهادهای ارائه شده توسط مشارکت سامانه را بپذیرد، تغییر دهد و یا از آنها صرفه نظر کند. در واقع یک سامانه مترجم یار به عنوان ابزاری جهت تسهیل و تسریع فرآیند ترجمه به خدمت مترجم در می آید. ما در این مقاله با اشاره به نواقص روش های قبلی در بخش تعاملی سامانه مترجم یار، روش های جدیدی را ارائه داده ایم که درنهایت موجب بهبود ۱٫۳ درصدی نتایج سامانه می شود.