سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید مهدوی اصل – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد؛
حسن خادمی زارع – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد؛

چکیده:

رقابت بین مدیران سازمان های صنعتی و خدماتی برای تامین نیازهای مالی و اعتباری خود از طریق دریافت تسهیلات بانکی به صورت روزانه در حال افزایش است. از طرف دیگر منابع مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی برای ارائه تسهیلات به متقاضیانمحدود می باشد. بر این اساس تخصیص بهینه منابع محدود مالی با هدف حداکثر نمودن ارزش سرمایه گذاری برای آنها یک ضرورت می باشد. در این تحقیق پس از شناسایی معیارهای اعتباردهی به متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات بانکی، با استفاده از تکنیک بهبود یافته تحلیل پوششی داده ها ) DEA (، یک روش کارآمد برای دسته بندی مشتریان حقوقی ارائه شده است. تکنیکبهبود یافته تحلیل پوششی داده ها با تعریف یک سازمان ایده آل در هر بار اجرا، ضمن کاهش محاسبات و افزایش سرعت تصمیم گیری، باعث بهبود روش موجود می گردد. همچنین مدل DEA بهبود یافته یک مسیر حرکت مستقیم، کوتاه و پویا برای دستیابی به کارایی بیشتر در هر یک از شرکت ها، کارا و ناکارا ارائه می دهد. اولویت بندی ارائه شده توسط روش DEA بهبود یافته در تمام موارد مطالعه شده، با اولویت بندی به روش DEA موجود منطبق بوده است