مقاله بهبود ویژگی های خمیر کاغذ CMP سپیدار با استفاده از خمیر کاغذ مرکب زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بهبود ویژگی های خمیر کاغذ CMP سپیدار با استفاده از خمیر کاغذ مرکب زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمیر CMP
مقاله سپیدار
مقاله مرکب زدایی
مقاله مخلوط کاغذهای باطله اداری
مقاله شناور سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم:

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرایط استاندارد صنعتی (چوب و کاغذ مازندران) و خمیر DIP مخلوط کاغذ باطله اداری به روش شناورسازی تهیه شد. بعد از رساندن درجه روانی خمیرهای کاغذ یاد شده به حدود ۳۰۰، از آن ها در اختلاط با خمیر الیاف بلند وارداتی کاغذهای دست ساز ساخته شد و ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و نوری آن ها اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سهم خمیر DIP کاغذهای باطله اداری در مخلوط خمیرها، ویژگی های نوری کاغذ ها بهبودیافته ولی ویژگی های مقاومتی اندکی کاهش نشان دادند. امتیازدهی تیمارهای آزمایشی براساس محاسبه های نرمال سازی نشان داد که کاغذ شامل ۸۰ درصد خمیر CMP سپیدار، ۱۵ درصد خمیر مرکب زدایی شده و ۵ درصد خمیر الیاف بلند وارداتی دارای بالاترین رتبه و به عبارت دیگر، بهترین شرایط از نظر مجموع ویژگی های کاغذ است و بنابراین استفاده از خمیر DIP مخلوط کاغذهای باطله اداری تا حد ۱۵ درصد در اختلاط با خمیرکاغذ CMP گونه سپیدار به همراه مقدار کمی خمیر الیاف بلند وارداتی منجر به تولید کاغذ روزنامه مناسب شده و توصیه می شود.