مقاله بهبود وضوح گفتار در نویز با استفاده از الگوریتم ماسک باینری ایده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۸۷ تا ۱۷۹۶ منتشر شده است.
نام: بهبود وضوح گفتار در نویز با استفاده از الگوریتم ماسک باینری ایده آل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله به سازی گفتار
مقاله ماسک زمان
مقاله فرکانس
مقاله وضوح گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری نادر
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاربرد ماسک باینری ایده آل برای پردازش سیگنال گفتاری، بهبود قابل ملاحظه ای در وضوح گفتار هم در افراد با شنوایی طبیعی و هم افراد مبتلا به کم شنوایی نشان داده است. این ماسک به بخش های زمان- فرکانس سیگنال نویزی اعمال می گردد و بخش هایی از سیگنال پایین تر از سطح آستانه SNR (signal-to-noise ratio) حذف می گردد و سایر بخش ها را عبور می دهد.
روش ها: در این مطالعه عوامل موثر بر روی الگوریتم ماسک باینری ایده آل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. تاثیر سطح آستانه SNR، سطح SNR ورودی، نوع ماسک کننده و تخمینگر نویز، بررسی و ارزیابی شد. تخمینگرهای جدیدی شامل وزنی Euclidean و COSH معرفی شدند. این تخمینگرها مبتنی بر درک سیستم شنوایی و ماسک شنیداری می باشند.
یافته ها: عملکرد بالای ماسک باینری در ناحیه ۱۵-۵ دسی بل مشاهده شد. یافته ها می تواند برای پیشرفت طراحی سمعک و پروتز کاشت حلزون مفید باشد.
نتیجه گیری: یافته های ما موید مطالعات پیشین در زمینه وضوح گفتار قابل توجه است، حتی زمانی که SNR، -۱۰ دسی بل باشد. ارزیابی عملکرد این الگوریتم نشان داد که تخمینگرهای جدید در مقایسه با تخمینگر Wiener می توانند حذف نویز بهتری داشته باشند.