سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد مصطفوی اصفهانی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
جواد حدادنیا –
پیمان معلم –

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید درافزایش تفکیک پذیری تصاویر چهره ابروضوحSuper-Resolution) معرفی شده است بازسازی تصویر کیفیت بالا به کمک زوج تصاویر چهره کیفیت بالا کیفیت پایین انجام می پذیرد از تصویر کیفیت پایین ورودی وصله ای Patch جدا شده و با معادل آن وصله درتصاویر کیفیت پایین پایگاه داده آموزش داده شده مقایسه می گردد سپس به هروصله کیفیت پایین وزنی اختصاص داده می شود پس از تخمین مقداروزن مناسب از معادل کیفیت بالای آن دربهبود وضوح و هالوسینه Hallucination) کردن تصویر کیفیت بالا استفاده می گردد تصویر کیفیت بالای چهره نهایی ازتجمع وصله های کیفیت بالای تخمین زده هالوسینه شده تشکیل میگردد برخلاف روشهای مبتنی براحتمالات و یا روشهای چندشاخه ای Manifold) این روش دقیقا از همان اطلاعات موجود درتصاویر پایگاه داده آموزش خود برای هالوسینه کردن تصویر استفاده می نماید و متمایز از روشهای دو مرحله ای موجود درزمینه بهبود وضوح تصاویر چهره این روش درهیچ مرحله ای دورریز اطلاعاتی ندارد.