سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج برگ گل – دکتری عمران- مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل،عضو هیئت علمی دانشگاه گی
بهارک موثق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
سیدرامتین باقری – کارشناس ارشد راه و ترابری، مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

نرم افزارهای ترافیکی مختلفی وجود دارند که قابلیت شبیه سازی و بهینه سازی تقاطعات چراغدار را دارند. هر یک از این نرم افزارها مزایا ومعایبی در زمینه شبیه سازی تقاطعات چراغدار دارند. بهینه سازی چراغ های راهنمایی نیازمند به تحلیل داده های ترافیکی می باشد و تحلیل داده ها نیاز به فیلم برداری های ساعتی در طول ساعتهای شروع، اوج و اتمام کار دارد. در این مقاله ابتدا به معرفی دو نرم افزار ترافیکی Synchro ,Aimsun و نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده است. سپس به عنوان مطالعه موردی، یکی از تقاطعات سه راهی پرترافیک شهر رشت- تقاطع حمیدیان که به کمک چراغ راهنمایی کنترل می شود، به کمک نرم افزارAimsun با استفاده از احجام ترافیک موجود و وضعیت فعلی چراغ، شبیه سازی شده وپارامتر های کلیدی همچون سطح سرویس و تاخیر مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با استفاده از پارامتر های تحلیلی بدست آمده از نرم افزار Aimsun و ورود آنها به نرم افزار Synchro به محاسبه بهترین نحوه فاز بندی و زمانبندی چراغ برای بدست آوردن کمترین طول صف و بهترین سطح سرویس پرداخته شده و در نهایت با ورود زمان بندی جدید و تحلیل دوباره آن توسط نرم افزار Aimsun وضعیت پیشنهادی با وضعیت فعلی مقایسه گردیده و تاثیر کنترل چراغهای راهنمایی بر جریان ترافیک مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان راه حل هایی برای بهتر گردیدن وضعیت موجود ترافیک ارائه می گردد