سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت مصطفوی – دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی برق
بهزاد میرزائیان دهکردی – دانشگاه اصفهان
محمد عطایی – دانشگاه اصفهان گروه برق
مجتبی صادقی گوغری – دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله یکروش کنترل شارمرجع درسرعت ها و بارهای مختلف برای ماشین سنکرون دائمداخلی IPMSM) ارایه می گردد از روش کنترل مستقیم گشتاور DTC براساس مدولاسیون بردار فضایی SVM برای کنترل IPMSM) استفاده می شود این روش از دو کنترل کننده تناسبی انتگرالی PI برای کنترل شاراستاتور و گشتاور و یک کنترل کننده PI برای کنترل سرعت استفاده می کند روش ارایه شده جهت تولید شارمرجع استاتور بصورت تابعی از گشتاور مرجع می باشد این روش موجب بهبود پاسخ گشتاور IPMSM) و همچنین کاهش تلفات و درنتیجه افزایش بازده آن نسبت به روش متداول می شود نهایتا کارایی روش پیشنهادی توسط شبیه سازی درسرعت ها و بارهای مختلف بررسی می شود.