سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو نجف پور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی
فیروزه نعمتی پرشکوه – کارشناس ارشد ریاضی

چکیده:

پارامتر مورد نیاز برای محاسبه هیدروگراف رواناب سطحی مستقیم در SCS زمان تاخیر حوضه می باشد این پارامتر در طول زمان ثابت در نظر گرفته می شود درحالیکه پاسخ حوضه به بارش پدیده ای متغیر درزمان می باشد دراین مطالعه زمان تاخیر بصورت به هنگام شده و تابع طول آبراهه اصلی مساحت حوضه، شدت متوسط بارش، و پارامتر موج سینماتیک تعریف شد ۱۳ رویداد بارش – رواناب انتخاب و در هر دو حالت شبیه سازی شد. نتایج نشان میدهد که استفاده از زما ن تاخیر جدید به نتایج مناسب تری در شبیه سازی هیدروگراف رواناب سطحی مستقیم منجر شده است.