سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان صدیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشکده فنی و مهندسی
نویدرضا ابجدی – دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی
حمید رضا کوفی گر – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی
شاهرخ شجاعیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله به بررسی و بهبود پایداری دینامیکی یک سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت با حضور SVC در خط پرداخته می شود. به منظور افزایش میرایی نوسانات فرکانس پایین در شبکه با در نظر گرفتن SVC و خطی سازی مدل درجه ۳ ماشین سنکرون بر مبنای روش کنترل بهینه خطی، یک قانون کنترل قیدیک به منظور تعیین سیگنال های بهینه مرجع جهت فرماندادن به SVC و سیستم تحریک ماشین سنکرون استخراج می شود. شبیه سازی سیستم مورد نظر در محیط MATLAB با مدل مرتبه هشت ماشین و اعمال یک خطای سه فاز متقارن در سیستم، با کنترل هماهنگ SVC و سیستم تحریک ژنراتور مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج شبیه سازی کامپیوتری استخراج می گردد. با بررسی نتایج مشاهده می شود که با اعمال کنترل هماهنگ SVC و تحریک ماشین سنکرون اطلاح پایداری دینامیکی سیستم به طورمؤثری بهبود می یابد.