سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم حق جو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
غضنفر شاهقلیان –

چکیده:

گسترش اتوماسیون درصنایع مدرن ساختارنیازمندهای کیفیت توان را تغییر داده است کامپیوتروتجهیزات کنترل فرایند و همچنین مبدلهای الکترونیک قدرت به عدم سینوسی بودن ولتاژ خط حساس اند از این رو دراین مقاله ابتدا پدیده های کیفیت توان باتوجه به استانداردهایمعتبر جهاانی مورد بررسی و تحلیل قرارمیگیرند سپس به منظور بهبود عملکرد جبران کننده سنکرون استاتیکی توزیع DSTATCOM) درتامین شاخصهای کیفیت توان درسیستم کنترل جبران کننده ازتنظیم کننده های غیرخطی فازی عصبی مناسب براساس خطا و مشتق خطای سیستم استفاده شده است نحوه طراحی کنترل کننده های فازی عصبی به گونه ای است که باعث عملکرد بهینه جبران کننده درجبران سازی توان راکتیو کمبود ولتاژ sag و بیشبود ولتاژswell و کاهش هارمونیک هایولتاژ و جبران می شود. ازطرفی ولتاژ خازن dc جبران کننده نیز تاحدمطلوبی تثبیت میگردد.