سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان پارسایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد شناسایی و انتخاب مواد
صادق معینی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی عزیزیه – استادیار دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

بدون شک بیشترین حجم جوشکاری درکارخانه های تولید لوله قطور به روش زیرپودری است هرگونه تغییر درتکنولوژی ساخت لوله های قطور بخصوص بحث جوش که باعث بهبود کیفیت محصول شود منجر به کاهش هزینه ها می شود و بسیارحائز اهمیت است دراین مقاله راه های افزایش مقاومت به ضربه ناحیه فلز جوش زیرپودری فولادمیکروآلیاژی جوشکاری شده با الکترود EA2 را با استفاده از به سیکلهای حرارتی دردماهای ۸۰۰ و ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار داده ایم ریزساختار ناحیه فلزجوش پس از اعمال سیکلهای حرارتی با میکروسکوپ نوری بررسی شد سختی سنجی براساس راکول ب مورد بررسی قرارگرفت آزمایش مقاومت به ضربه فلزجوش به روش شارپی انجام شد براساس آزمایشات انجام شده بهترین مقاومت به ضربه دردمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد با ۳۰۰ ثانیه زمان آستنیته و با ریزساختار غالب فریت سوزنی بدست آمد.