سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن صادقپورمطلق – دانشجوی کارشناسی
غلامرضا گردانی – کارشناس ارشد- دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مظفری نیا – دانشیار-دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا پوشش نانو سرامیکی AL2O3-TiO2 بوسیله ی فرایند پلاسما اسپری بر روی زیر لایه فولادی ایجاد گردیده و سپس توسط یک لیزر پیوسته ی CO2(λ=۱۰٫۶µm) با توان ۲/۲ کیلو وات و سرعت روبش ۵ سانتیمتر بر دقیقه تحت فرایند ذوب سطحی قرار گرفت. آزمونهای متالوگرافی بر روی نمونه ها، قبل و بعد از عملیات لیزری توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت پذیرفت. همچنین برای آنالیز فازهای موجود در پوشش نانو سرامیکی از تفرق اشعه ی ایکس استفاده گردید. علاوه بر آن، اثر فرایند ذوب لیزری بر روی مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش و تغییرات سختی پوشش نانو سرامیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که پوشش نانوسرامیکی قبل از فرایند لیزری دارای ساختار لایه ای حاوی میکروترک ها وحفرات زیاد بوده و نیز چسیندگی کمی به زیر لایه دارد درحالیکه در ریزساختار پوشش نانو سرامیکی پس از عملیات ذوب لیزری، تغییراتی همچون کاهش تخلخل و ترک، همگن شدن ترکیب شیمیایی و افزایش چسبندگی به زیر لایه مشاهده گردید. همچنین پس از عملیات ذوب لیزری، مقاومت به خوردگی داغ و مقاومت به سایش نمونه ها افزایش یافته و سختی پوشش نیز تقریباً به اندازه ۵۰۰ ویکرز افزایش نشان داد.