سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – دانشیاربخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی ابراهیمی فر – دانشجوی دکتری

چکیده:

به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون فولاد فریتی زنگ نزنAISI 430میتوان از یک لایه پوشش محافظ استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از روش سمانتاسیون فشرده پوشش تیتانیوم بر روی فولاد فریتی زنگ نزنAISI 430ایجاد شد.پوشش توسط میکروسکوپ الکترونیSEMو دستگاه پراش اشعه ایکس بررسی شد. برای بررسی رفتار اکسیداسیون، از دو تست اکسیداسیون همدما و سیکلی در دمای۱۰۰۰ استفاده شد.در اکسیداسیون همدما، نمونه های بدون پوشش افزایش وزن بیشتری نسبت به نمونه های پوشش دار داشتند. نتایج اکسیداسیون سیکلی نشان داد که نمونه های پوشش دار مقاومت بسیار خوبی در برابر تورق و ترک خوردن دارند