سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید آبرفت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا
حسن ختن لو – استادیار، دانشگاه بوعلی سینا
محمد نصیری – استادیار، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچه ها روشی برای مسیریابی شبکه های بیسیم حسگر ارائه گردیده است. در روشهای ارائه شده رایج برای به روزرسانی جداول مسیریابی از ارسال دورهای بسته های کنترلی استفاده میشود. در روش ارائه شده از فاکتور تخمین انرژی مصرف شده در به روزرسانی جداول مسیریابی بهره گرفته شده که باعث کاهش تعداد بسته های کنترلی میشود. شبیه سازی پروتکل به کمک محیط شبیه سازNS2 و با سناریوهایی از توزیع تصادفی گره ها انجام گردیده است. نتایج بدست آمده به صورت میانگینی از ده اجرای متفاوت گزارش، و با پروتکل های AODV و DSDV مقایسه شدهاند. بررسی های مبتنی بر مشاهدات، بهبود خوبی را نسبت به دو پروتکل مورد مقایسه نشان میدهد.