سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام نجفی – زنجان ایران

چکیده:

در شبکه هایی که دارای گره های متحرک هستند، انجام عمل واگذاری اجتناب ناپذیر است. یکی از پروتکل هایی که جهت مدیریت واگذاری استفاده می شود،mSCTP است. این پروتکل جهت برقراری ارتباط بدون تأخیر نیازمند مکانیزمی برای مدیریت مکان است. مدیریت مکان درmSCTP دارای معایبی است که تأکید این مقاله بر روی این معایب بوده و هدف مقاله نیز بررسی امکان رفع این معایب با استفاده از الگوریتمChord است. در این مقاله برای افزایش کارایی، کاهش تعداد مراحل مسیریابی و همچنین تأخیر جستجو جهت تشخیص گره های مورد نظر راهکاری پیشنهاد شده است که با استفاده از شبیه سازOmnet++ پیاده سازی شده است. در این راهکار حذف اطلاعات تکراری جداول مسیریابی مورد بررسی قرار گرفته است.