سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید بذرافشان – فوق لیسانس حسابداری، مدرس دانشگاه
رضا بذرافشان – فوق لیسانس مدیریت، کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد

چکیده:

هدف این تحقیق تعیین ضعف های سازمانی (بسترهای خطر تقلب سازمانی) مرتبط با منابع انسانی است. برای دستیابی به هدف مزبور ۵۱ مورد از ضعف های سازمانی ذکر شده در بخش ۲۴ استاندارد حسابرسی ایران طی پرسشنامه ای لیست گردید. به دلیل تخصص و تجربه حسابرسان در شناسایی و کشف انواع ضعف های سازمانی، پرسشنامه مزبور بین آنها به منظور تعیین مهمترین ضعف های سازمانی توزیع شد. جهت انجام این پژوهش تعداد ۴۶۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری (حسابرسان) به روش تصادفی توزیع شد که پس از یک هفته ۳۱۶ پرسشنامه جمع آوری گ ردید. در رتبه بندی ضعف های سازمانی مزبور، مهمترین ضعف سازمانی«وابسته بودن بخش عمده ای از حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد» تعیین گردید. ضعف های سازمانی بر اساس شرایط وقوع آنها در ۴ گروه طبقه بندی می گردند که عبارتند از: ویژگیهای مدیرت و نفوذ آن بر محیط کنترلی، وضعیت صنعت، ویژگیهای عملیاتی و ثبات مالی و سوء استفاده از دارایی ها، مهمترین ضعف های سازمانی از دیدگاه حسابرسان مربوط به گروه «سوء استفاده از دارایی ها» می باشد. علاوه بر رتبه بندی بسترهای خطر تقلب، به بررسی تأثیر جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب نیز پرداخته شد. نتایج این تحقیق بیانگر این بود که هیچیک از متغیرهای فوق بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تأثیر چندانی ندارند.