سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین ایرانمنش – دکتری مهندسی صنایع استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه ت
غلام محمد صنعتی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت.
غلامرضا نوروزی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت.

چکیده:

مدیریت ارزش کسب شده یکی از پر کاربردترین ابزارهای مدیریت پروژه در بحث کنترل هزینه است. این روش براساس محاسبات شاخ صهای عملکردی هزینهCPIزمانSPIعمل م یکند، روش مزبور ایراداتی دارد که در مقالات مختلف به آن ایرادات پرداخته شده است. در این مقاله مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از تکنی کهای آماری بهبود یافته و همچنین برای یک پروژه با ۷۱ داده موارد استفاده قرار گرفته شده است، برای این کار ابتدا داد هها برای انجام محاسبات آماده شده، سپس وضعیت تحت کنترل بودن آ نها بررسی شده و در نهایت پی شبینی آینده پروژه مد نظر قرار گرفته است. با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژ ههای برق آبی و استفاده از اعتبارات دولتی که عموما سالانه بروز م یشود و بعضا منحنی اس دارای شکست است به کارگیری روش مزبور قابل توصیه است.