سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا وفادار – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد عبدالله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا آیت الله زاده شیرازی – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ، متدولوژی MaSE بر اساس یک تجربه عملی بهبود داده شده است . بدین منظور ، پس از مطالعه اولیه متدولوژی MaSE ، با انتخاب یک سیستم فروش الکترونیکی کتاب به عنوان یک سیستم نمونه ، مراحل مختلف تحلیل و طراحی به صورت عملی تجربه شده است . با پیاده سازی سیستم موردنظر بر اساس نتایج حاصل از تحلیل و طراحی ، قابلیتهای متدولوژی د ر تسهیل پیاده سازی سیستم نرم افزاری ، مورد ارزیابی قرار گرفته است . بر اساس مشاهدات و ارزیابی های به عمل آمده ، کمبودها و مشکلات شناسایی شده در متدولوژیMaSE عبارتند از : شکاف موجود بین مراحل تحلیل و طراحی ، عدم مدل سازیو بازنمایی دانش مورد نیاز عامل ، تبدیل کل یه نقشهای سیستم به عاملها و کمبودهای مستندسازی . برای رفع این مشکلات و ضعفها ، مراحل شرح و مستندسازی نقشها، مدل سازی دانش و مدل سازی کلاس عامل – شی به متدولوژی اضافه شده است . بر اساس بهبودهای ارائه شده در مقاله ، زمان تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستم کاهش می یاب د و شکاف موجود در مراحل مختلف متدولوژی برطرف می گردد . علاوه برآن که سیستم تولید شده قابلیت نگهداری بیشتری خواهد یافت .