سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحامد طباطبایی اوره – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا کاظمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام ازادی – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله بمنظور بهبود مانورپذیری و پایداری خودرو سنگین مفصلی ۱، یک سیستم کنترل ترکیبی ارائه شده است. در ابتدا یک مدل ده درجه آزادی از خودرو مفصلی ارائه می گردد. در مرحله بعد زیر سیستم های کنترلی طراحی می شوند. این زیر سیستم ها شامل کنترل کننده سرعت چرخشی واحد کشنده، کنترل کننده نسبت لغزش چرخها و کنترل کننده زاویه کورس واحد شبه تریلر میباشند. در طراحی دو سیستم کنترلی اول از منطق فازی استفاده شده است و کنترل کننده سوم از نوع تناسبی-مشتقی PD)میباشد. عملکرد سیستم کنترلی بر مبنای شبیه سازیهای کامپیوتری سنجیده شده است. نتایج شبیه سازی موید بهبود پایداری و مانور پذیری خودرو مورد نظر نسبت به حالت فاقد سیستم کنترلی می باشد.