مقاله بهبود قدرت تمایز تکنیک DEA با استفاده از ارزیابی برشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بهبود قدرت تمایز تکنیک DEA با استفاده از ارزیابی برشی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله رتبه بندی
مقاله ارزیابی برشی
مقاله توابع هدف ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرتیموری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کردرستمی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اندام لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: علیدوست ذوقی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی برشی یک تعمیم قوی از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست به طوری که نه تنها یک رتبه بندی برای واحدهای تصمیم گیرنده فراهم می کند؛ بلکه الگوهای وزنی نامتناسب را نیز حذف می نماید. عاملی که ممکن است در استفاده از ارزیابی برشی مشکل ساز شود. وجود وزن های بهینه چندگانه می باشد؛ در نتیجه برای بهبود روش ارزیابی برشی، از توابع هدف ثانویه استفاده می شود. در این مقاله، یک روش، توسط دو تابع هدف ثانویه متفاوت معرفی خواهد شد و با حل این مدل ها، یک الگوی وزنی مناسب برای محاسبه ارزیابی برشی و در نهایت رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری فراهم خواهد گردید.