سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر باقری چاروک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سعید اسماعیلی – استادیار دانشکده برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایرج بهرامپور –

چکیده:

کاهش گشتاور الکترومغناطیسی و افزایش سرعت ژنراتور توربین بادی در هنگام بروز خطا در شبکه، یکی از عواملی است که توربین بادی را ترغیب می کند که هر چه سریعتر از شبکه جدا شود. از طرف دیگر مزارع بادی به منظور حمایت ولتاژ شبکه در هنگام اتصال کوتاه، بایستی برای مدت زمان مشخصی به شبکه متصل باقی بمانند و به ان توان راکتیو تزریق کنند. در این مقاله یک روش کنترلی جدید مبتنی بر کنترل ولتاژ لینک dc قسمت boost converter و کنترل توان اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه جهت بهبود عملکرد توربین بادی در هنگام افت ولتاژ شبکه پیشنهاد شده است. کنترل توان اکتیو تزریقی به شبکه با استفاده از عمل دنبال کردن ماکزیمم نقطه توان (MPPT) انجام می شود. این کنترل کننده ماکزیمم توان را از باد دریافت می کند و به شبکه تزریق می کند. سیستم کنترل پیشنهادی با استفاده از MATLAB 2010a شبیه سازی شده است. نتایج بدست امده از شبیه سازی نشان دهنده این است که، سیستم کنترل پیشنهادی علاوه بر اینکه با تزریق توان راکتیو به شبکه جلوی افت ولتاژ بیش از حد شبکه را گرفته است. باعث بهبود گشتاور الکترومغناطیسی و سرعت ژنراتور توربین بادی در هنگام افت ولتاژ شبکه نیز شده است.