سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر باقری چاروک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
سعید اسماعیلی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رشد تولید انرژی توسط انرژی باد با نرخ % ۲۰ در سال بیشترین رشدرا در میان انرژی های تجدید پذیر در ۵ سال گذشته داشته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۲ ۱۲%از کل انرژی الکتریسیته جهان توسط انرژی باد تولید شود بنابراین لزوم توجه به تحقیق در مورد مزارع بادی در شرایط مختلف بوجود امده مشخص می شود و یکی از این شرایط گذر از کاهش ولتاژ شبکهLVRT)است امروزه به منظور حمایت ولتاژ در هنگام اتصال کوتاه شبکه مزارع بادی باید در این شرایط باید به شبکه متصل باقی بمانند و به ان جریان تزریق کنند تا جلوی افت ولتاژ بیش از حد شبکه را بگیرند بههمین دلیل مفهومی به نامLVRT برای مزارع بادی مطرح شد در این مقاله ابتدا به تعریف الزامات شبکهgrid code) و چگونگی مدلسازی توربین بادی و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم پرداخته می شود و سپس چگونگی طراحی کنترل کننده بررسی می شود و همچنین لازم به ذکر است سیستم های کنترلی به صورت جدید طراحی شده و با تزریق جریان به شبکه در هنگام اتصال کوتاه شبکهباعث بهبود سطح ولتاژ شبکه می شود و در نهایت نتایج شبیه سازی بیان شده است که صحت عملکرد سیستم شبیه سازی شده را نشان می دهد.