سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین چهاردولی – شرکت مهندسی سپاسد کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

افزایش پایداری و کاهش آب اندازی دوغاب سیمانی طی زمان تزریق بخصوص در مقاطعی که سنگ دارای ریز تخلخلهایی است که پروسه تزریق را طولانی م ینماید، از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور کاهش اثر آب اندازی دوغاب سیمانی و افزایش قابلیت نفوذ دوغاب در ریز تخلخ لهای موجود در سازند ههای سد گتوند، استفاده از پودر میکروسیلیس در طرح اختلاط دوغاب مطرح شده که نتایج طر حهای آزمایشگاهی، اثر بخشی موثر پودر میکروسیلیس را نشان م یدهد