سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حسن نیا خیبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گروه برق
کاظم زارع – دانشکده برق و کامپیوتردانشگاه تبریز

چکیده:

وسعت زیادو گستردگی شبکه های توزیع باعث شده که این بخش از سیستم قدرت سهم قابل توجهی از خطاها را به خود اختصاص دهد ا زاین رو چنانچه براثر رخداد خطا برق مشترکان قطع شود و انرژی مورد نیاز آنها تامین نشود مجموعه صنعت برق از نظر اقتصادی دچار ضرر و زیان شده و همچنین رضایتمندی مشترکین تامین نخواهد شد لذا لازم است به نوعی تعداد و مدت زمان این وقفه ها کهاش یابد یکی از عمده ترین راه کارها جهت حصول به این امر استفاده از تجهیزات کلیدزنی در شبکه های توزیع است از سوی دیگر با حرکت سیستم های قدرت از ساختار سنتی به سوی سیستم تجدید ساختار شده استفاده از واحدهای تولید پراکنده روندی رو به رشد پیدا کرده است دراین مقاله با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی مساله تعیین همزمان تعداد و مکان بهینه کلید ها در شبکه های توزیع غیرشعاعی با وجود منابع تولید پراکنده ارائه شده است دراین مقاله جهت مدلسازی تولیدات پراکنده و تعیین ظرفیت باردهی خطوط مانور از نرم افزارهای DIgSILENT MATLAB استفاده شدها ست.