سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، شرکت مشانیک
مجید گندمکار – استادیار، غضو هیات علمی دانشگاه
علی اصغر آغاز – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، شرکت توزیع نیروی برق شما

چکیده:

کلید ها به عنوان یکی از اجزای حیاتی و پر کاربرد در سیستم قدرت نقش پر اهمیتی در کنترل توان و توزیع انرژی الکتریکی دارد. هزینه انرژی توزیع نشده، هزینه خسارتی که به مصرف کننده در اثر قطعی وارد می شود و غیره لزوم وجود تعمیرات پیشگیرانه بر روی کلید را آشکار می سازد. جهت دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و دسترسی و کاهش هزینه ها و کاهش نرخ خرابی بایستی یک برنامه تعمیرات پیشگیرانهPM) بهینه با توجه به توزیع زمانی خرابی ها در سال های گذشته تنظیم گردد . به طور کلی اجزا شبکه های توزیع در اثر مرور زمان، عوامل طبیعی دچار فرسودگی می شود. هر روزه گزارشات متعددی از خسارت ناشی از تلفات انرژی و خاموشی های ناخواسته در شرکت های توزیع انتشار می یابدکه استفاده از سیستمهای نگهداری پیشگیرانهPM) برای شناسایی اتصالات سست و نقاط خراب در تجهیزات شبکه های توزیع بیش از پیش بیشتر می کند. در این مقاله تاثیر عمکرد حفاظتی کلیدها با استفاده از برنامه ی PM بر روی یک فیدر نمونه از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برای سال های ۸۵ تا ۸۸ جهت بهبود کیفیت بهره برداری و کاهش میزان قطعی های ناشی از عملکرد نامناسب کلیدهای سیستم توزیع ارائه شده است