سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین عبودی – شرکت برق منطقه ای فارس، دانشگاه اصفهان
رحمت الله هوشمند – شرکت برق منطقه ای دانشگاه اصفهان
حمزه روغنیان جهرمی – شرکت برق منطقه ای دانشگاه اصفهان

چکیده:

زیر جزیرهای کردن عمدی شبکههای توزیع هوشمند، یکی از راههای مهم افزایش قابلیت اعتماد در زمانی است که ارتباط الکتریکی شبکه توزیع با شبکه بالادست قطع میگردد. در این مقاله روشی ابتکاری به منظور زیر جزیرهای کردن عمدی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده پراکنده (DG) پیشنهاد گردیده است. در روش پیشنهادی فاکتورهای عملی و مهمی از جمله کاهش فضای حل مساله، کنترلپذیر بودن بارها، اولویت بارها، محدودیت ولتاژ گرهها، محدودیت ظرفیت خطوط و امکان تشکیل زیر جزیرههای بزرگتر در نظر گرفته شده است. روش پیشنهادی یک روش دو مرحله ای است که در مرحله اول، مساله زیر جزیره ای کردن عمدی شبکه آرام میشود و در مرحله دوم، قیود مساله بررسی میگردد. در مرحله اول، مساله زیر جزیره ای کردن شبکه به صورت یک سری مساله کوله پشتی درختی (TKP) در نظر گرفته می شود و با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) جواب بهینه هر کدام تعیین میگردد. در مرحله دوم در زیر جزیره های بدست آمده پخش بار انجام میشود و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در آنها انجام میشود. روش پیشنهادی بر روی شبکه IEEE 69-bus در حضور ۶ عدد DG مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور ارزیابی نتایج در حالت گذرا و حالت دائم نتایج روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار DIgSILENT در زمان حقیقی شبیه سازی گردیده است. نتایج این شبیه سازی،کارآیی و مناسب بودن روش پیشنهادی در تعیین زیر جزیرههای مناسب کنترل شده را تایید میکند.