سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود نصیری – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

سلولهای خورشیدی منابع اصلی تولید انرژی بیشتر ماهواره ها میباشد پارامترهای نظیر تشعشع برخورد سنگهای آسمانی ریز هسته های سنگین و تغییرات شدید دمایی مهمترین عوامل محیطی موثر برعملکرد سلولهای خورشیدی می باشد دردهه گذشته موضوع قابلیت اطمینان سلولهای خورشیدی به موضوع جدی مهمی تبدیل شده است دراین مقاله ضمن بررسی محیط فضا و تاثیر آن برسلولها و همچنین بررسی آماری خرابی های رایج در سلولهای خورشیدی ماهواره ها روشهای بهبود و افزایش قابلیت اطمینان آنها نظیر استفاده از فناوری ها و مواد جدید تستهای زمینی مطابق با استانداردهای فضایی پیکربندی مناسب و … ارایه شده است.