سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غدیر رجب زاده – دپارتمان نانوتکنولوژی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
لیلی حسن نیا –

چکیده:

دراین تحقیق افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی TiO2/SiO2 با افزایش کربن نانوتیوپ CNT و تلقیح این نانوکامپوزیتبا مس و آهن و بور بررسی شد این فوتوکاتالیست جهتکاهش BOD,COD که دو شاخص مهم آلایندگی اب هستند استفاده شد شناسایی این فوتوکاتالیست با استفاده از تکنیک XPS صورت گرفت نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 با روش سل ژل سنتز شد و بهترین نسبت TiO2/SiO2 برای داشتن حداکثر فعالیت فوتوکاتالیستی بدست آمد جهت افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 تلقیح سه گانه آهن – بور مس روی آن صورت گرفت و نسبت بهینه برای تلقیح بدست آمد درنهایت به آن کربن نانوتیوپ CNT اضافه شد آزمایشهای ارزیابی فعالیت فوتوکاتالیست به دو روش صورت گرفت یک روش برمبنای تجزیه متیلن بلو درمحیط ابی و دیگری برمبنای اکسایش پتاسیم یهدروژن فتالات KHP نتایج حاصل نشان داد که درپایان تصفیه ۱۲۰ دقیقه ای میزان کاهش COD به حدود ۵۳ درصد رسید