سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا کاظمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پرستو اصغری – کارشناس ارشد طراحی سیستم تعلیق خودرو
محسن رفعت – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی سیستم تعلیق خودرو

چکیده:

از ابتدای توسعه خودروها کنترل مسیر خودرو توسط فرمان دادن به چرخهای جلو انجام می پذیرت اما دردهه ۸۰ سیستم های چهارچرخ فرمان پذیر به عنوان یک ابزار مناسب جهت بهبود عملکرد و پایداری خودرو محسوب شدها ند سیستم های کنترل فعال مختلفی برای چهارچرخ فرمان پذیر ارایه شده است و برخی ازاین سیستم ها نیز درمدلهای تولیدی واقعی مورد استفاده قرارگرفته اند اما لزوم بهبود تکنولوژی استفاده شده درخودروهای چهارچرخ فرمان پذیر احساس می شود چگونگی فرمان پذیری خودرو یکی از پارامترهای بسیار مهم دربررسی عملکرد کلی خودرو است بدیهی است که مشخصات ساختاری و عملکردی اجزای مختلف خودرو تاثیر قابل توجهی برفرمان پذیری دارد سیستم های داخلی اجزای مختلف خودرو مانند فرمان تعلیق و ترمز نقش مهمی درتصحیح و میزان کیفیت فرمان پذیری دارد.