سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم بوشهری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کامران زمانی فر –
شهداد شریعتمداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

درحال حاضر فاصله عمیقی میان درک انسان از یک متن ودرک ماشین از یک متن که به شکل آنتولوژی نشان داده می شود وجود دارد دراین مقاله الگوریتم جدیدی را برای کشف کلاسهای خاصی از دانش درمتن ارایه خواهیم داد که از لینک دیتا درکنار متن خام کمکمی گیردو منجر به استخراج روابط غیرسلسله مراتبی جدید از متن می گردد که توسط روشهای فعلی یادگیری آنتولوژی از متن امکان پذیر نیست همچنین الگوریتم دیگری را ارایه خواهیم داد که داده های چندزبانه را از لینک دیتا دروب جمع آوری می کنند و یکآنتولوژی چندزبانه تولید م یکند براین اساس دو مطالعه موردی را ارایه خواهیم داد و الگوریتم های پیشنهادی خود را برروی داده های نمونه آزمایش می کنیم تا امکان پذیری آنها را نشان دهیم .