سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رادمهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق-قطب قدرت ایران
مصطفی جزایری – دانشگاه سمنان

چکیده:

کنترل کننده یکپارچه توان یکی از مهمترین ادوات سیستم انتقال AC انعطاف پذیر می باشد. در UPFC اثر متقابل قوی بین توابع کنترلی عبور توان اکتیو و راکتیو و همچنین در قسمت داخلی یک UPFC بین مبدلهای موازی و سری و لینک DC وجود دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اثر متقابل در مدل UPFC می توان از ابزار تحلیلی موجود، از قبیل پاسخ پله، آرایه گین وابسته استاتیک و دوایر گریشگورین استفاده نمود. نتایج شبیه سازی به طور واضح نشان می دهد که عملکرد فیدبک حالت نسبت به PI بهتر است.