سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کمالی زاد – دانشجوی مهندسی عمران
محمدرضا افتخار – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فراوانی ساختمان های بنایی مسلح و غیرمسلح URM & RM و همچنین بناها و بافت های تاریخی کشور که درمعرض تهدید زلزله و تخریب هستند مستلزم نگرش و اقدامی اساسی دراین راستا است با توجه به اینکه اکثر این ساختمان ها قبل از تدوین آیین نامه ۲۸۰۰ ساخته شده اند و فاقد ملاحظات لرزه ای مناسب هستند طرح بهینه برای بهسازی این بناها امری اجتناب ناپذیر می باشد دربین روشهای موجود مقاوم سازی استفاده از کامپوزیت های Frp به دلیل ویژگیهای خاص در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری قرارگرفته است درعمل به دلیل پدیده های جدایش صفحه fRP از سطح کار نمی توان ازحداکثر ظرفیت این صفحات استفاده نمود لذا دراین مقاله کوشش شده است تا باارائه راهکاری جدید روش EIM: Epoxy-Injected Masonry درراستای جلوگیری از پدیده جداشدگی صفحه FRP درقالب طرح آزمایشگاهی کارایی ا ین تکنیک بهسازی را افزایش دهیم