سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم رادمهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از ژنراتور القایی تغذیه دوگانه DFIG درتوربین های بادی سرعت متغیر مزایای زیادی دارد توان اکتیو و راکتیو درژنراتور القاییتغذیه دوگانه دارای اثر تزویج بوده ودرنتیجه عمل تنظیم به مقدار مرجع به خوبی انجام نمی شود برای از بین بردن اثرتزویج بین توان اکتیو و راکتیو می توان ازروشهای معمول جداسازی مانند استفاده از جداساز فیدبک حالت استفاده کرد و اثرتزویج را از بین برد ولی مقاومت سیستم دربرابر تغییرات نیز کاهش می یابد برای حل ا ین مشکل دراین مقاله کنترل کننده ای براساس رویتگر حالت پیشنهاد شده است اساس طراحی این کنترل کننده روش جا یابی قطب مقاوم می باشد با این استفاده از این کنترل کننده عمل تنظیم توان اکتیو وراکتیو درژنراتور القایی تغذیه دوگانه به خوبی انجام و نسبت به تغییرات مقاوم می شود. برای بررسی عملکرد ژنراتور القایی تغذیه دوگانه با کنترل کننده پیشنهادی شبیه سازی درمحیط Simulink/Matlab انجام و با عملکرد کنترل کننده PI با جداساز فیدبک حالت مقایسه شده است.