سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جعفر زندزاده – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
ابوالفضل واحدی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، کنترل و عملکرد ژنراتور القایی تغذیه دوگانهاست. با استخراج مدل ژنراتور در دو قاب مرجع توالی مثبت و منفی، تاثیر نامتعادلی ولتاژ استاتور برگشتاور تولیدی وتواناکتیو و راکتیو استاتور نشان داده شده است. سپس با به کار بردن دو حلقه کنترلی مجزا جهت کنترل جریانهای توالی مثبتدر حالت عدم تعادل ولتاژ شبکه گردیده است. محاسبه جریانهای مرجع توالی منفی DFIG و منفی سعی در بهبود عملکردبر اساساهداف متفاوتی نظیر متعادل سازی جریان روتور یا استاتور و یا حذف نوسان گشتاور یا توان استاتور صورت گرفته۲ نشان داده شده است . MW است. در نهایت کارایی روش معرفی شده با شبیه سازی بر روی یک ژنراتور