سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر قسامی – دانشگاه شاهد
اسما سلیمانی ساردو – دانشگاه شاهد
سیدمحمد صادق زاده –

چکیده:

بدلیل مشخصه ی غیرخطی توان-ولتاژ آرایه خورشیدی،در ولتاژی خاص، می توان حداکثر توان را از آرایه دریافت کرد . تا کنون روش های مختلفی برای دست یابی به نقطه ی حداکثر توان پیشنهاد شده است. از جملهروش های رایج می توان به الگوریتم هدایت افزایشی INC)و روش آشفتن یا مشاهده کردنP&O) اشاره کرد. روش P&O بدلیل سادگی اجرا، در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. اما این روش در تغییرات سریع تابش، از دنبال کردن نقطه حداکثر توان ناتوان است و دچار اشکال می شود. در این مقاله روشی برای حل این مشکل ارائه شده است. همچنین روشINC نیز که در ردیابی نقطه حداکثر توان در تغییرات سریع تابش بهتر از الگوریتمP&O عمل می کند، با روش پیشنهادی عملکرد مناسبتری خواهد داشت. برای آزمایش روش پیشنهادی، الگوریتم ها بر روی یک مبدل با افزایندگی بالا در نرم افزار سیمولینک متلب پیاده شده است. نتایج شبیه سازی ردیابی نرم و بدون انحراف نقطه ی حداکثر توان، دریافت توان بیشتر و در نتیجه بهبود بازده را تایید می کند