سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شریفی – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د
حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

استفاده از محدودسازهای ابررسانایی جریان خطا (SFCL)تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهبود پدیده های کیفیت توان ازجمله کاهش و افزایش دینامیکی ولتاژ، نامتعادلی بار و هارمونیکها در اثر وقوع اتصال کوتاه دارد. به علاوه با طراحی مناسب یک محدودساز ابررسانائی می توان مقدار جریان خطا را به ۳ تا ۵برابر میزان جریان نامی تجهیزات محدود کرد و لذا ضرورتی برای افزایش مقادیر نامی کلیدهای قدرت و فیوزها وجودنخواهد داشت. با ورود سیمهای نسل دوم ابررسانا به بازار درسال ۲۰۰۸ امید به تحول شگرف در زمینه ابررسانایی کاربردی چند برابر شده است . در این مقاله با تمرکز برمحدودساز ابررسانایی نوع پل دیودی مدلسازیهای لازم برای بررسی ویژگیهای رفتاری محدودساز بویژه در پدیده های کیفیت توان انجام شده و با توجه به اینکه تغییر پارامترهای محدودساز می تواند نحوه محدودسازی را متاثر سازد، تلاش می شود این تغییرات بررسی و دلایل مربوطه به تفصیل بیانشود. در نهایت یک محدودساز ابتکاری که عملکرد بهتری نسبت به محدودسازهای موجود دارد پیشنهاد خواهد شد.